Приложения за отказ

Приложение № 1
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Симпли Ред“ ЕООД
 2. ЕИК : 130527842
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , Столична Община, район ж.к. Дианабад бл. 32, вх. В, ап. 68
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 5. Данни за кореспонденция: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 6. Електронна поща /E-mail/ : events@adiscookandbook.bg
 7. Телефон : 0877 86 85 27

  ◻Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
  ◻Всички предоставени от мен лични данни
  ◻Само на тези данни …………………………………………………………….за следните цели: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….
  ◻Всички цели
  ◻Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен адрес: гр. София 1592,  бул.  „Проф. Цветан Лазаров”  № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2  

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Симпли Ред“ ЕООД
 2. ЕИК : 130527842
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , Столична Община, район ж.к. Дианабад бл. 32, вх. В, ап. 68
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 5. Данни за кореспонденция: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 6. Електронна поща /E-mail/ : events@adiscookandbook.bg
 7. Телефон : 0877 86 85 27

Моля, всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен адрес: гр. София 1592, бул.   „Проф. Цветан Лазаров”  № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3
Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Симпли Ред“ ЕООД
 2. ЕИК : 130527842
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , Столична Община, район ж.к. Дианабад бл. 32, вх. В, ап. 68
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 5. Данни за кореспонденция: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 6. Електронна поща /E-mail/ : events@adiscookandbook.bg
 7. Телефон : 0877 86 85 27

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

◻ Електронна поща  /e-mail/:
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
◻ XML

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

…………………………………………………………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

 1. Административен адрес: гр. София 1592, бул.   „Проф. Цветан Лазаров“  № 2
 2. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон:02 915 3 518
 4. Електронна поща /Email/: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 5. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Симпли Ред“ ЕООД
 2. ЕИК : 130527842
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , Столична Община, район ж.к. Дианабад бл. 32, вх. В, ап. 68
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 5. Данни за кореспонденция: гр. София 1202, Столична Община, район Оборище, „Будапеща“ № 31
 6. Електронна поща /E-mail/ : events@adiscookandbook.bg
 7. Телефон : 0877 86 85 27

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

 1. Административен  адрес: гр. София 1592, бул.  „Проф. Цветан Лазаров”  № 2
 2. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон:02 915 3 518
 4. Електронна поща /Email/: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 5. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….