Биорезонансна диагностика

Скъпи, Търсачи на Здраве! Добрата новина е, че биорезонансната диагностика
е напълно достъпна в наши дни. 

Промяната започва отвътре!

Резултатите от биорезонансните диагностики са забележителни и тяхното пренебрегване е недопустимо. Този алтернативен вид диагностика дава отговори на много въпроси, на които съвремената медицина, въпреки дългогодишните си усилия, не може да предостави. Биорезонансните методи диагностицират успешно множество заболявания и чужда (паразитна) среда в организма на човека. Благодарение на биорезонансните диагностики днес хората са далеч по-наясно със своите здравни състояния, откогато и да било. И в това е най-големия напредък на алтернативните методи на диагностициране в изучаването на човека в наши дни.

Ние, Ади и Милен, двамата имаме голям опит с диагностичните и терапевтичните биорезонансни апарати. Нестихващата ни любознателност ни е отвеждала до какви ли не кабинети при специалисти с различни апарати, с които сме дискутирали надълго и нашироко човешкото тяло, и неговните патологии. Е, може би пак някой доктор с научна степен ще възкликне, че и това е измислица на някакви луди хора, но ние няма да му обръщаме внимание, защото той просто се бори за своето топло местенце в своя кабинет, където фармацевтиката чупи прозорци и стени, само и само да не изгуби някой и друг пациент в Здраве. Представяте ли си каква загуба!

Човешкото тяло е не просто една съвкупност от здрави и болни органи, то е една цялостна система, в която има уникална система от меридиани (канали), по които тече енергия. Тази енергия всъщност е невидимият с просто око жизнен поток, който свързва човека с Космоса и всичко останало (жива и нежива материя). Балансът на този поток говори за Здраве, неговото нарушено равновесие води до болести. Когато информацията по каналите се деформира, всяка клетка започва самостоятелна работа. Тя се отделя от разбирането за общото, и контролът върху нея, извършван от мозъка, е невъзможен. Клетката е градивна единица на нашия организъм, която образува тъкани, те от своя страна органи, а органите системи. Т.е. заболяването на клетката е заболяване на тъкани, органи, системи – на целия организъм на човека.

Всеки орган има  специфично честотно колебание. При болестно състояние това колебание се прехвърля върху колебанието на клетките в друг орган, предизвиквайки увреждане. Всички невидими с просто око канали са свързани с външния свят с помощта на електромагнитни излъчвания. Тези връзки могат да се възстановяват като се използват честотни вълни.

Въпреки че съврементата медицина не приема, че първичните причини за болестта са енергийни на ниво биополе, това е установен от науката факт, чието пренебрегване е връщане назад във времето, когато медицината е била на далеч по-ниско ниво.

Различните органи и системи са свързани с определени участъци от кожата. Тези участъци наричаме „акупунктурни точки“.  Дълго, преди да се появат органични изменения, точките реагират и на най-малките неразположения. Тази реакция е следствие промяната в стойностите на магнитното поле, съпротивлението на клетките, промяна в телесната температура, промяна в скоростта на биохимичните реакции. Благодарение на тези промени може да се измери електрическото съпротивление на кожата в определени акупунктурни точки и по този начин да се въздейства върху функционалнтите нарушения.

Или по друг начин изложено: биорезонансната диагностика се основава на измерване на кожното съпротивление, повлияно от различни по естество вибрации. Всяка смущаваща вибрация (токсини, алергени, паразити и други) е в състояние да наруши естествената саморегулация и баланс в тялото на човека. Чрез специфичните биорезонансни тестове се извлича информация за  натоварването на органите и се предоставя възможност причините за заболяването да бъдат открити бързо и ефикасно. С биорезонансната диагностика се навлиза дълбоко в здравословното състояние на човека, осъществявайки пряк диалог с организма на всеки пациент.

Методът за електропунктурна диагностика (експрес-диагностика) се дължи на немският учен Р. Фол, който в средата на 20 век за първи път представя своето откритие, което днес е залегнало в апаратите, помагащи на хората да знаят повече за своето Здраве.

Истинска революция в изучаването на електромагнитната активност на живите клетки, тъкани и органи прави Ф. Морел през 1978 г., доказвайки, че всеки организъм, както и неговите тъкани и органи, излъчват слаби електромагнитни колебания в широк диапазон. Както знаем от часовете по биология в училище, всяка клетка има мембрана, върху която възниква разлика в потенциалите. Клетката се намира в постоянно движение, вследствие на което мембраната постоянно вибрира, създавайки електромагнитно поле с определена честота и амплитуда. Еднаквите клетки имат еднаква честота. В следствие наслагването на еднакви колебания възникна и биорезонансния ефект. Бактерии, хелминти, гъби, вируси, плесени също са източник на такива колебания. Оттук следва и причината при заболяване да се наблюдават допълнителни електромагнитни колебания – патологични колебания, следствие нарушеното физиологично равновесие в организма.

Ф. Морел предлага възможност за въздействие върху човешкия организъм, върху патогенната среда чрез електромагнитни сигнали. Той доказва, че ако се въздейства върху организма на човека със слаби електромагнитни вълни с определени характеристики, то с помощта на резонанса може да се усили потенциала на клетките на организма или да се отслаби потенциала на патогена, и да се унищожи като евентуална причина за заболяването. Това е методът на биорезонансната терапия – БРТ.

Принципът на  лечение с помощта на биорезонансните терапии е ориентиран изцяло към стимулирането на вътрешните ресурси на организма.

Др. Хулда Кларк, която е добре известна със своите проучвания върху паразитната среда в организма на човека, също е провеждала изследвания върху регистрирането на човешките биопотенциали и на възможностите за обратно въздействие на организма чрез електромагнитни полета със сходни параметри.

Често задавани въпроси

Как се случва лечението с биорезонансния апарат?

Лечението (терапията) се извършва с помощта на различни прибори (ръкохватки, летни за китките, лента за глава или наушници), свързани с биорезонансния апарат. Целта е да се получи затворена верига. В процеса на лечение колебанията на пациента се записват, обработват се и се връщат в тялото. Биорезонансният апарат отделя патологичните колебания от физиологичните. Физиологичните колебания се връщат обратно, усилват се, а патологичните се потискат и гасят – т.е. унищожават се.

Какви болести лекува?

С помощта на биорезонансните апарати може да се лекуват остри и хронични заболявания (включително и рак). Подължителността на лечението зависи от степента на болестта. Специалистът провежда диагностика при всеки нов прием на пациента, сравнява показателите, регистрира как се променя състоянието му, и с оглед на направените изводи прилага лечение за предстоящия сеанс.

За всяка възраст и състояние ли е подходящо?

Важно е да знаете, че няма възрастови или други ограничения за ползване на биорезонансни апарати за диагностика и лечение, освен наличие на кардиостимулатор, при състояние на остро психическо състояние, при пациенти, употребили алкохол или наркотични вещества.

Може ли да се появят неразположения?

По време на лечението може да се появи изостряне на симптоматиката, особено ако болестта е навлязла в своя най-агресивен стадий. Неразположенията може да траят между 1 – 3 дни, докато организмът се нагоди към новите условия, в които е поставен, за да се бори със състоянието си. Ако неразположенията продължат след десетия ден, то вероятната причината не е в лечението с апарата, а някъде другаде, и тя трябва да се търси. Биорезонансната диагностика свободно се съчетавата с други методи на лечение като: масажи, двигателен режим, дихателни практики, включително и при лечение с медикаменти.

Лечението с биорезонансни апарати е безобидно и най-вече хуманно. Още един плюс за алтернативните методи на лечение.

Биорезанонсната диагностика е в състояние даже да отговори на въпроса ви дали живеете върху геопатогенни зони. И в съчетание с радиестезично изследване на място в дома ви, вие да получите повече отговори, отколкото въпроси сте си задали.

Не очаквайте чудо! Благодарение на универсалността на подхода към лечението на различни заболявания, диапазонът на тяхната максимална адаптация към конкретния човек е много широк. Хората, които се обръщат за помощ към биорезонансния метод за диагностика и лечение, обикновено са скептични към лечението с медикаменти, или пък изпратени у дома от лекарите да доизживеят дните си. Важно е да знаете, че биорезонансната терапия не е способна да излекува всичко и всеки, и то в кратки срокове. Биорезонансната терапия не е панацея. Този факт обаче все още не означава  да не се доверите на метод, който е помогнал на толкова много хора. Не бива да се очаква чудо. Биорезонансните диагностика и терапия са огромен труд, в който участие взима не само специалиста, но и подложилият се на терапията.

Разбира се, както всяка друга лечебна практика, и тази не се съчетава с тютюнопушене, консумация на алкохолни напитки и боклукчава „мъртва храна“. Отново говорим за цялостен поглед върху лечебния процес, в който всички добри практики оформят ПРОЕКТ ЗДРАВЕ.

Някои биорезонансни апарати позволяват даже да се подбере най-подходящата храна, да се определи набора от витамини и биологично активни добавки, които биха били ефективни за оздравителния процес.

Скъпи, Приятели на Здравето!

Всеки желаещ да се срещне с мен, Ади, за лична среща, бих искала да ме запознае с подбудите, породили това желание.

Споделете ми вашето състояние, в което се намирате и какво правите за него. Посочете и ваш телефон за връзка. Аз ще се запозная с Личната ви История и ще се свържа с вас своевременно.

Политика за поверителност

12 + 4 =