Вече не е модерно на бъдеш пациент!

Новата медицина

(из книгата: Непрочетена книга за Здравето. Пътят на Промяната. НИЕ ПОБЕДИХМЕ РАКА! )

Това е Медицината на бъдещето, която дава възможност да избягваме редовното посещение при доктора. Вместо да търчим през глава през ден при поредното убождане отляво или отдясно, можем да опознаем организма си и да го накараме да общува с нас. И, повярвайте ни, това е напълно възможно. Много хора по света го правят отдавна. Други тепърва се учат, а трети още не са разбрали, че има такава възможност.

Новата медицина е за хора, които не желаят да бъдат пациенти!

Това е Новата медицина. Нейното време дойде и няма сила, която да спре вълната, която вече залива целия свят със знания за възможностите, които тя ни предоставя. Това е вълната на знанието и поетата отговорност от стотици върху собственото им Здраве.

Ние, Ади и Милен, сме представители на Новата медицина. Ние сме нейни върли фенове и проповедници на нейните принципи. За нас Новата медицина е тази на Знанието и Пробуждането, извън рамките на Матрицата, наречена „конвенционална медицина“, налагаща своето Его над природните принципи. Новата медицина е медицина, която приема, че организмът е едно цяло и че няма отделни болести в организма, а един общ дисбаланс, за който боледуващият трябва да се погрижи. Новата медицина, в която вярваме и която проповядваме, не работи върху симптоматиката, а търси, намира и отстранява причините за болестта. Новата медицина не лекува с лекарства на фармацевтичната индустрия, която е най-богата в света за сметка на човешките болестни състояния и съдържанието на химическите „лекове“, които не просто не лекуват човека, а го докарват до просешка тояга за още и повече лекарствени препарати, които го съсипват и убиват. Новата медицина не търси отвън, а търси, намира и бори вътре.

Новата медицина говори за алтернативни практики на лечение, които са безвредни за организма на човека, безболезнени и хуманни. Тя е медицината на онези от нас, които не са покосени от закърнелите убеждения на обществото, в което вярата в конвенционалните методики и практики са издигнати в религиозен култ. Новата медицина не предвижда операции, химиотерапии и лъчетерапии (или т.нар. „Великата тройка“ на конвенционалната медицина: режи, трови, гори) или други много опасни намеси в човешкия организъм.

Новата медицина говори за Свободата на Човека, която се намира отвъд страха да бъдем революционери в собствените си тела.

Безсмислено е да разчитаме на късмета. По-добре е да разчитаме на собствените си човешки сили за опазване на подареното ни от Живота и Природата — нашето Здраве! Ако по някакво случайно стечение на обстоятелствата късметът се появи на хоризонта, той винаги ще бъде „Добре дошъл!“

Настъпи времето на Новата медицина! Настъпи времето на Модерната Медицина! Вече не е модерно да бъдеш пациент!